Modern Marine Equipment

 

Grøn teknologi:

 

 

 

 

 

         af havvindmølle

           fundamenter

 

--------------------------------------

 

 

Reducer brændstof forbruget -

 

 

 

 

 

 


 

 

    GEA - BLOKSMA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright ® 2010 MS Engineering A/S

MS ENGINEERING A/S

SKOVBAKKEN 41

9240 NIBE 

contact@msengineering.dk

Tel: +45 98 35 12 33 - Fax: +45 98 35 12 34

CVR/SE No.: 32 26 69 75

MS Engineering A/S
 

Bokskøling er grøn teknologi:


En bokskøler består af et U-formet rørbundt, som monteres i en søkasse med inlet og outlet grid. Søvandet cirkulerer gennem rørbundet, dels ved hjælp termisk opdrift, dels ved hjælp af skibets fremdrift.

Traditionelt har bokskøling primært været anvendt i skibe til sejlads på lægt vand: Sandpumpere, kanalbåde, slæbebåde, færger og fiskefartøjer. Fordelen ved bokskøling er, at man undgår at tage forurenet vand / vand med opslemmet materiale ind i kølevandssystemerne hvor det vil aflejres og skabe problemer.


Noget tyder på, at man begynder at få øjnene op for yderligere fordele. Med bokskølere i de forskellige kølekredse overflødiggøres søvandscirkulationspumperne nemlig og man sparer den mængde energi de ville forbruge. Det faktum at systemet vil give store besparelser på energiforbruget og vedligeholdelsesbudgettet samt at man undgår søvandsrør i maskinrummet vejer også tungt ved en beslutning for bokskøling.


Jagten på energibesparelser og dermed grøn teknologi, vil fremover sandsynligvis betyde større udbredelse af bokskøler konceptet. Der udføres allerede nu studier af konsekvenser ved, hel eller delvis, bokskøling på endog meget store skibe.